Dự án Trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

Khu trung tâm tổng hợp chính TP.HCM ngoài khu vực trung tâm hiện hữu rộng 930 ha, sẽ mở rộng trung tâm tổng hợp chính sang quận 2 rộng 737 ha với khu đô thị Thủ Thiêm làm trung tâm của khu vực mở rộng. Theo đó, khu trung tâm tổng hợp chính mới của TP HCM sẽ rộng đến 1.667 ha với khu trung tâm hiện hữu 930 ha nằm ở bờ Tây sông Sài Gòn và khu đô thị Thủ Thiêm (Quận 2) nằm ở bờ Đông sông Sài Gòn. Hai khu này sẽ kết nối với nhau bằng nhiều cầu và đường hầm vượt sông. Quy mô dân số khu trung tâm tổng hợp chính này đến năm 2020 là gần 400.000 người; trong đó, khu trung tâm hiện hữu 930 ha là 250.000 người và khu đô thị Thủ Thiêm gần 150.000 người.Về quy hoạch không gian, khu trung tâm hiện hữu 930 ha sẽ được chia thành 5 phân khu chức năng, bao gồm: Phân khu 1 là khu lõi Trung tâm Thương mại - Tài Chính; Phân khu 2 là khu Trung tâm Văn hóa - Lịch sử; Phân khu 3 là khu bờ Tây sông Sài Gòn; Phân khu 4 là khu thấp tầng; Phân khu 5 là khu lân cận lõi trung tâm.

Định hướng chung ở khu  là tạo sự cân bằng giữa bảo tồn những giá trị cảnh quan lịch sử với phát triển chức năng đô thị mới, phát triển không gian ngầm và mảng xanh, xây dựng hệ thống đường đi bộ...

Chủ đầu tư: Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP

Hạng mục Nam Thịnh thi công:

  • Hệ thống điện - điện năng
  • Hệ thống cấp thoát nước
  • Hệ thống điện nhẹ
  • Hệ thống điều hòa và thông gió
  • Hệ thống PCCC

Một số hình ảnh Dự án: