LĨNH VỰC SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

CẤU KIỆN CƠ KHÍ PHỤC VỤ MEPF VÀ XÂY DỰNG

Sản xuất Cấu Kiện Cơ Khí phục vụ MEPF và Xây Dựng

  • Ngày: 2020-07-08
Xem chi tiết
CẤU KIỆN ĐÚC SẴN

Sản xuất cấu kiện đúc sẵn

  • Ngày: 2020-07-08
Xem chi tiết
MODULE MEPF
Sản xuất Module MEPF
  • Ngày: 2020-07-08
Xem chi tiết
VẬT LIỆU MEPF VÀ XÂY DỰNG

Kinh doanh vật liệu MEPF và Xây Dựng

  • Ngày: 2020-07-08
Xem chi tiết